Strona Główna>>>

 

Spotkanie partnerów projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś– Ukraina

 

     

  

          

            W dniu 9 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się pierwsze spotkanie partnerów  projektu  realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina, Działanie 1.2. Rozwój Turystyki. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie gmin z Polski i Ukrainy oraz personel zaangażowany w realizacje projektu.

            Na początku spotkania Lider Projektu Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przywitał przybyłych na spotkanie gości oraz w krótkich słowach poinformował, że została podpisana umowa grantowa na realizację w/w projektu. Dodatkowo zakomunikował, że upłynął czas oczekiwania a rozpoczął się czas wzmożonej i trudnej pracy związanej z wdrożeniem i realizacją.

            Na koniec spotkania, ustalono zakres oraz termin prac do wykonania przez poszczególnych partnerów, celem zaktualizowania harmonogramu realizacji projektu.

 


oprac. Maria Sadurska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>