Strona Główna>>>

 

Spotkanie partnerów Grupy Energetycznej w gminie Kamień

 

     


 

          W dniu 7 sierpień 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamień odbyło się spotkanie członków Grupy Energetycznej z firmą ENMEDIA Sp. z o.o. z Poznania - Wykonawcą odpowiedzialnym na przeprowadzenie audytu energetycznego oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

       Podczas spotkania Pan Artur Pisarczyk omówił warunki umowy zawartej w imieniu członków Grupy Energetycznej, przez Wójta Gminy Leśniowice Pana Wiesława Radzięciaka - Lidera Grupy oraz przedstawił harmonogram realizacji zadań. 

         W celu realizacji prac, członkowie ustalili termin oraz sposób dostarczenia dla wykonawcy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wewnętrznych audytów energetycznych.

           Kończąc spotkanie Wójt Gminy Kamień Pan Roman Kandziora podziękował wszystkim za przybycie.


oprac. Maria SadurskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>