Strona Główna>>>

 

Spotkanie partnerów Grupy Energetycznej

 

     


 

            W dniu 5 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie wójtów gmin wchodzących w skład utworzonej 22 lipca br. tzw. „grupy energetycznej” powołanej w celu wspólnego zakupu energii eklektycznej. Podczas spotkania omówiono wyniki przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego  postepowania w spawie wyłonienia firmy do realizacji zadania polegającego na Wykonanie usługi kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postepowania   o udzielenie zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii eklektycznej oraz procesu zmiany sprzedaży dla klienta indywidualnego oraz w grupie zakupowej, zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o PZP oraz Prawem Energetycznym na 2014-2015 r.” oraz podpisano porozumienie i pełnomocnictwa upoważniające Lidera grupy do przeprowadzenia i organizacji  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

 


oprac. Mirosław KusikW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>