Strona Główna>>>

 

Spotkanie w sprawie przebudowy drogi w miejscowości Wierzbica

 

     


            

W dniu 10 lipca 2013 r. Wójt Gminy Pan Wiesław Radzięciak spotkał się z przedstawicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma oraz inspektorem nadzoru realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”.

Podczas spotkania Wójt Gminy przekazał wykonawcy plac budowy inwestycji oraz niezbędną dokumentację budowlaną.

Jak zapewnia wykonawca, prace zostaną rozpoczęte w miesiącu sierpniu br.oprac. Mirosław KusikW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>