Strona Główna>>>

 

Pożegnanie Księdza Andrzeja Walencika

 

     

     

     


W dniu 7 lipca 2013 r. po pięciu latach posługi kapłańskiej w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Rakołupach odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Księdza Kanonika Andrzeja Walencika.

W uroczystości uczestniczyły władze naszej gminy: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Ryszard Buk Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych oraz licznie przybyli parafianie.

Podczas homilii Ksiądz Kanonik Andrzej Walencik dokonał podsumowania swojej posługi, podziękował za wszelką pomoc i życzliwość, a władzom samorządowym za owocną współpracę.

Na zakończenie Eucharystii podziękowania złożyli przedstawiciele gminy, Rady Parafialnej, Kółek Różańcowych, OSP, zespołu śpiewaczego „Rakołupianki”, dzieci i młodzież oraz ministranci.

Wszyscy wyrazili wdzięczność za wspaniały przykład wiernego trwania przy Chrystusie, za głoszone Słowo Boże, wytrwałość, sumienność, posługę konfesjonału, zaradność w kierowaniu parafią.

Dekretem Księdza Arcybiskupa ks. kan. Andrzej Walencik został mianowany proboszczem w parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą. 

           

oprac. Jacek Stańkowski

            
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>