Strona Główna>>>

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze klubu sportowego "Astra" Leśniowice

 

     

     


            

W dniu 29 czerwca 2013 r. w Leśniowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego „ASTRA”.

Podczas zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania: z działalności Klubu Sportowego „ASTRA” oraz Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

Następnie członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu Sportowego „ASTRA”.

Ponadto przyjęty został Plan Pracy Klubu Sportowego „ASTRA” na 2013 r.oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>