Strona Główna>>>

 

Goście z Rumunii

 

     


            W dniu 25 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z przedstawicielami okręgu Vaslui w Rumunii, na czele z burmistrzem miasta Vaslui. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele firmy Chevron Polska oraz reprezentanci naszej gminy.

            Tematem spotkania była działalność badawcza i współpraca firmy Chevron z Gminą Leśniowice. Zasady oraz korzyści z tej współpracy zebranym na spotkaniu przedstawił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy. Odpowiadał także na pytania zebranych. Goście z Rumunii zainteresowani byli doświadczeniami naszej gminy w zakresie współpracy z firmą Chevron, wpływem inwestycji na środowisko oraz przebiegiem prac badawczych. Po spotkaniu uczestnicy obejrzeli miejsce wiertni i zwiedzili gminę oraz udali się na poczęstunek.oprac. Grzegorz Dudczak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>