Strona Główna>>>

 

Podpisanie umowy na modernizację drogi w miejscowości Wierzbica

 

            W dniu 19 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Wiesława Radzięciaka a Spółką  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowych   Sp. z o. z Chełm reprezentowaną przez Dyrektora  Pana Krzysztofa Mazurka, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”.

           W ramach realizacji w/w inwestycji  wykonana zostanie przebudowa – modernizacja drogi gminnej  o długości 1093 m w miejscowości Wierzbica.

           Zgodnie z warunkami Umowy przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana do końca sierpnia bieżącego roku.


oprac. Maria Sadurska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>