Strona Główna>>>

 

Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury

 

      

      

      


  

W dniu 14 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury, w którym uczestniczyli bibliotekarze z biblioteki w Leśniowicach, ze szkół z terenu gminy oraz z Chełmskiej Biblioteki Publicznej, a także działacze kultury, twórcy ludowi i poeci z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczył  Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Z okazji obchodzonego święta, Wójt Gminy podziękował wszystkim działaczom kultury, twórcom ludowym i bibliotekarzom za dotychczasowy wysiłek i wkład w krzewienie kultury, sztuki oraz czytelnictwa na terenie gminy Leśniowice, życząc dalszych sukcesów i wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu. Na zakończenie wystąpienia wręczył wszystkim zasłużonym listy gratulacyjne i wiersze Pana Jarosława Smaleja.

Następnie w imieniu Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej Pana Roberta Chełmickiego głos zabrała Pani Małgorzata Chmielewska składając najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym z okazji ich święta.

Uroczystość uświetnili uczniowie z grupy teatralnej działającej przy świetlicy wiejskiej w Rakołupach, którzy przedstawili widowisko pod tytułem „Rzepka” oraz Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup.

Po części artystycznej spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Szkołę Podstawową w Teresinie.

 


oprac. Monika Durko
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>