Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     


  

W dniu 12 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa. Podczas narady Wójt przekazał  kierownikom uchwały podjęte podczas XXI obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 6 czerwca 2013 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto rozpatrzone zostały informacje z  realizacji inwestycji przyjętych do budżetu gminy na 2013 r. oraz z przeglądu stanu dróg gminnych po okresie zimowym.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 


oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>