Strona Główna>>>

 

Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych badań geologicznych

 

     


            W dniu 11 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne nt. badań geologicznych 3D, które zostaną przeprowadzone na terenie gminy Leśniowice przez Geofizykę Toruń na zlecenie firmy Chevron Polska. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Sołtys wsi Horodysko oraz przedstawiciele firm Geofizyka Toruń oraz Chevron Polska.

            Prace badawcze będą miały na celu określenie głębokości zalegania łupków gazonośnych. Rozpoczęcie prac jest planowane na połowę września 2013 r. Przedstawiciele firmy Geofizyka Toruń przed rozpoczęciem prac skontaktują się z właścicielami działek, na których będą prowadzone prace w celu ustalenia warunków wejścia oraz naprawy ewentualnych szkód.

 


oprac. Mirosław Kusik
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>