Strona Główna>>>

 

Narada kierownictwa urzędu

      


W dniu 25 stycznia 2013 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady przyjęto Plan Pracy  Kierownictwa na rok 2013 oraz zatwierdzone zostały plany pracy na 2013 r. jednostek organizacyjnych tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach. Ponadto zatwierdzony został Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2013 -2014.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>