Strona Główna>>>

 

Powiatowe Święto Ludowe i Gminny Dzień Samorządu

 

     

     

     

     

     

     

     

     

   


W dniu 26 maja 2013 roku w Leśniowicach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe i Gminny Dzień Samorządu.

Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski, Pan Sławomir Zawiślak Z-ca Kierownika ARiMR w Chełmie, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Chełmie, Pan Kazimierz Stocki Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Insp. Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pan Mirosław Wesołowski Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Józef Górny Z-ca Prezydenta Miasta Chełm, Pan Adam Rychliczek W-ce Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Jerzy Rudziński W-ce Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „Partner” w Srebrzyszczu, Pan Tadeusz Zieńkowski W-ce Prezes Firmy „Budomel” w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes BS w Leśniowicach, Pan Wacław Nafalski – Prezes BS w Białopolu, Państwo Rajmunda i Zbigniew Popielnicy, Pan Jan Marcyniuk właściciel firmy przewozowej w Pokrówce, Pan Stanisław Kosiniec Prezes Zarządu Okręgu Chełmskiego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, ks. Andrzej Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, wójtowie sąsiednich gmin, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sołtysi, działacze ludowi, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu chełmskiego.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierownictwem Pana Feliksa Suchory. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach Pan Czesław Michalczuk, który powitał współorganizatorów uroczystości oraz wszystkich gości i oddał głos Panu Piotrowi Deniszczukowi Prezesowi Powiatowemu PSL, który powitał zgromadzonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, gdzie odniósł się do problemów z jakimi dziś zmaga się polski rolnik, podkreślił jak trudno jest żyć na wsi gdzie coraz częściej w krajobraz polskiej wsi wpisują się komornicy i poborcy. Na zakończenie złożył najlepsze życzenia wszystkim mamom z okazji Dnia Matki.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice  nawiązując do problemów z jakimi dzisiaj zmierza się samorząd, podkreślił trudy związane z przeprowadzaną reformą oświaty, dzięki której funkcjonują wszystkie szkoły naszej gminy. Na zakończenie wystąpienia złożył najlepsze życzenia dla wszystkich samorządowców oraz mam, które obchodzą swoje święto.

Jako kolejny głos zabrał Pan Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wspólne działania dzięki którym można realizować wszystkie zadania. Podziękował za trud i serce włożone przez Wójta i samorząd aby gmina mogła się rozwijać i realizować potrzeby mieszkańców. Podkreślił również problemy z jakimi zmaga się dziś samorząd, że z przekazywanymi zadaniami nie idą wystarczające środki finansowe z uwagi na to nie może zabraknąć członków PSL w gminie, powiecie  i samorządzie województwa.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana głos zabrał Pan Kazimierz Stocki, który podkreślił duże znaczenie kultywowania tradycji oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności dla samorządowców obchodzących dziś swoje święto.

Następnie głos zabrał w imieniu Pana Andrzeja Bieńko Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie Pan Sławomir Zawiślak przekazując pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców wsi i samorządowców z okazji Dnia Samorządu.

Do życzeń dołączył się także Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego przekazując pozdrowienia od Pana Pawła Ciechana Starosty Chełmskiego dla członków  ruchu ludowego.

W dalszej części uroczystości Pan Arkadiusz Bratkowski, Pan Piotr Deniszczuk oraz Pan Czesław Michalczuk wręczyli odznaczenia dla działaczy ruchu ludowego przyznane przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie:

 

Medal im. Wincentego Witosa otrzymali:

            - Kol. Jan Bednarek

            - Kol. Tadeusz Korecki

 

„Złote Koniczynki” otrzymali:

            - Kol. Sabina Grygiel

            - Kol. Czesława Bednarek

            - Kol. Elżbieta Jaroszyńska

            - Kol. Waldemar Domański

            - Kol. Andrzej Gruszka

            - Kol. Stanisława Łoś

            - Kol. Sławomir Niepogoda

            - Kol. Ryszarda Poliszuk

            - Kol. Adam Richliczek

            - Kol. Mieczysława Szymczuk

            - Kol. Zdzisław Wronka

 

Następnie Pan Stanisław Kosiniec w asyście porucznika Waleriana Grabarczuka wręczyli medal pamiątkowy im. gen. Franciszka Kamińskiego za działalność na rzecz krzewienia pamięci Batalionów Chłopskich w dowód uznania za wkład w upamiętnianiu tradycji działalności batalionów Chłopskich oraz pracy społecznej dla tego środowiska dla Gminy Leśniowice przyznany przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz odznaki za zasługi dla Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich dla:

- Pana Stanisława Bednaruka

- Pana Sławomira Niepogody

- Pana Jacka Semeniuka

- Pana Jarosława Wójcickiego

          Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Pan Krzysztof Hetman za szczególne zasługi dla ruchu ludowego i za pogłębianie Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej wyróżnił dyplomami:

                - Kol. Czesława Michalczuka

                - Kol. Mirosława Doleckiego

                - Kol. Lucynę Sak

                - Kol. Bogdana Karwat

                - Kol. Jarosława Walczuk

                - Kol. Danutę Iwko

                - Kol. Henryka Piskorz

                - Kol. Kazimierza Ciężkiego

                - Kol. Jacka Raczkiewicz

                - Kol. Ryszarda Prościńskiego

                - Kol. Grażynę Szykułę

                - Kol. Grażynę Wojtal

                - Kol. Ewę Kozłowską

                - Kol. Jana Szponar

                - Kol Krystynę Kawalec

                - Kol. Marka Świderczuk

 

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali ks. Andrzej Jacenty Pyter i ks. Andrzej Walencik.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierownictwem Pani Anny Radziszewskiej – Smutniak, zespoły śpiewacze z terenu gminy Leśniowice „Sielanki” i „Rakołupianki” oraz kabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic.

Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespół VEEGAS z Zamościa. Koncert zespołu  zgromadził przed sceną liczą publiczność wzbudzając duże zainteresowanie.

Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego stoiska gastronomicznego. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane i zaprezentowane przez twórców ludowych oraz popróbować wyjątkowych potraw regionalnych i ciast przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Sarniaku, Majdanie Leśniowskim, Teresinie, gm. Białopole oraz Siedliszczu, gm. Dubienka. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci tj.: trampolina, zjeżdżalnia i byk rodeo.

Ponadto osoby dorosłe oraz uczniowie gimnazjum mogli wziąć udział w Turnieju w wyciskaniu sztangi. W zawodach w kategorii dorosłych  zwyciężył Pan Grzegorz Zieliński z Horodyska, w kategorii gimnazjum Kacper Jabłoński z Leśniowice. Najlepszy wynik wśród kobiet uzyskała Pani Zofia Rogalska z Kumowa Majorackiego.

Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół Muzyczny „Makro” z Białopola.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo nasze przedsięwzięcia.

 

 oprac. Monika Durko
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>