Strona Główna>>>

 

Narada z dyrektorami szkół z terenu Gminy Leśniowice

 

     W dniu 22 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum, w której udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Bożena Jurczuk wz. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej Teresinie oraz Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Podczas narady  Wójt Gminy oraz Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego przekazali dyrektorom placówek zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2013/2014. Następnie omówiono zakończenie rok szkolnego 2012/2013.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Justyna Oliwiak
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>