Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice

 

     
W dniu 21 maja 2013 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń członkowie komisji dokonali analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz wypracowali pozytywne opinie do sprawozdania.

Ponadto Komisja Socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Informację na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r oraz Informację w zakresie zaplanowanych do przeprowadzenia prac remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

Komisja Gospodarcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała Informację z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014 oraz Informację w zakresie zapoznania się ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

           Następnie Komisja Gospodarcza udała się na przegląd dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym.

oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>