Strona Główna>>>

 

Narada kierownictwa urzędu

 

     


            

W dniu 16 maja 2013 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady zatwierdzone zostało Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdanie finansowe za 2012 r.

Ponadto rozpatrzone zostały: Informacja w zakresie zapoznania się z przebiegiem prac planistycznych dotyczących zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice, Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r., Informacja Dyrektorów szkół w zakresie potrzeb remontowych niezbędnych do wykonania w okresie wakacyjnym oraz Realizacja Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014.

Na posiedzeniu wypracowane zostały również materiały pod XXI obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, zaplanowane na dzień 6 czerwca 2013 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


 

oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>