Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leśniowice

 

     


            

W dniu 15 maja 2013 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia członkowie komisji dokonali analizy sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdania finansowego za 2012 r. Następnie komisja nie wnosząc uwag do przedłożonych materiałów podjęła uchwałę w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za 2012 r. oraz wniosku skierowanego do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 

 

oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>