Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

     

            

W dniu 14 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w której uczestniczyli:

             - Pan Stefan Prokop – Przewodniczący,

             - Pani Joanna Jabłońska – Z-ca Przewodniczącego,

             - Pani Beata Radecka – Pełnomocnik Wójta,

             - Pani Maria Oszust – Członek komisji.

            Głównym punktem posiedzenia było omówienie zasad oraz stawek dofinansowania do wypoczynku letniego w 2013 roku, jak również omówienie organizacji programów profilaktycznych które odbędą się w miesiącu czerwcu w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy. Spektakle organizowane są corocznie i mają na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.

           Ponadto podczas posiedzenia omawiane były  wnioski złożone przez przedsiębiorców na zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

 

oprac. Beata Radecka
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>