Strona Główna>>>

 

Gminny Dzień Strażaka połączony z 222 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     W dniu 1 maja 2013 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka, połączone z 222 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, ks. Kamil Zaborek Wikariusz Parafii pw. NNMP w Kumowie Plebańskim, Pan bryg. Mirosław Wesołowski z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, Pan Ryszard Buk Komendant Gminny OSP w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, radni Rady Gminy Leśniowice oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych ZOSP RP w Leśniowicach, szkół z terenu gminy oraz jednostek OSP.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym skierował wyrazy uznania za wypełnianie strażackich powinności wobec Ojczyzny i jej obywateli oraz złożył życzenia na ręce strażaków i ich rodzin w imieniu Prezesa Zarządu Głównego OSP Pana Waldemara Pawlaka. Pan Wójt w swoim wystąpieniu wspominał także o rocznicach uchwalenia Konstytucji 3go Maja, Beatyfikacji Błogosławionego Papieża Jana Pawła II oraz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Do życzeń dołączył się także Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, składając najserdeczniejsze życzenia strażakom i ich rodzinom.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń „Strażak Wzorowy” druhom z jednostki OSP Leśniowice, którego dokonali Pan Mirosław Wesołowski, Pan Wiesław Radzięciak oraz Pan Ryszard Buk.

Uroczystości uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sielcu pod kierunkiem Pani Agnieszki Kożuch.

Po oficjalnej części rozpoczęły się zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 14 jednostek OSP i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Strażacy zmagali się w dwóch konkurencjach: sztafeta 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Komisja sędziowska z sędzią głównym Panem Dariuszem Kropem przyznała następujące miejsca w poszczególnych konkurencjach:

Klasyfikacja generalna zawodów:

I miejsce Alojzów
II miejsce Rakołupy Duże
III miejsce Plisków
IV miejsce Wierzbica
V miejsce Sarniak
VI miejsce Horodysko
VII miejsce Kumów Majoracki
VIII miejsce Rakołupy
IX miejsce Kumów Plebański
X miejsce Leśniowice
XI miejsce Wygnańce
XII miejsce Majdan Leśniowski
XIII miejsce Kasiłan

XIV miejsce Sielec

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

I miejsce Plisków

II miejsce Horodysko

III miejsce Sielec

Uroczystości zakończyła zabawa taneczna.


oprac. Edward Szkałuba

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>