Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     


W dniu 23 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady zapoznano się ze z Informacją nt. organizacji roku szkolnego 2013/2014 i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w szkołach na terenie Gminy Leśniowice prowadzonych przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe, Informacją na temat realizacji wprowadzania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01 lipca 2013 r. oraz Informacją nt. organizacji zawodów sportowo - pożarniczych.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>