Strona Główna>>>

 

Narada z dyrektorami szkół

 

     W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum, w której udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Bożena Jurczuk wz. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej Teresinie oraz Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Podczas narady Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu przedstawił informację na temat spotkań z rodzicami klas VI,  na których prezentował ofertę edukacyjną dla klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie. Ponadto dyrektorzy szkół omówili wstępne projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.  

   

oprac. Justyna Oliwiak
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>