Strona Główna>>>

 

Podpisanie umowy partnerskiej

 

     


 

           W dniu 4 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu pt. Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina, Działanie 1.2. Rozwój Turystyki.

           Celem spotkania było podpisanie Umowy Partnerskiej  na realizację w/w projektu.

           Na spotkanie przybyli wójtowe gmin partnerskich z Dorohuska, Żmudzi, Wojsławic, czteroosobowa delegacja z Huszczy (Ukraina) oraz reprezentanci Zarządu LGD Ziemi Chełmskiej.

        W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele firmy doradczej Doradztwo i Reklama z Zamościa Adolf Wituch odpowiedzialni za przygotowanie trójjęzycznej wersji porozumienia  tj. ukraińskiej, angielskiej i polskiej.

            Po podpisaniu umów wzniesiono „okazjonalny toast” za powodzenie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

            Kończąc spotkanie Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław  Radzięciak  podziękował wszystkim za przybycie.
 

 

oprac. Maria Sadurska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>