Strona Główna>>>

 

Narada kierownictwa urzędu

 

     


 

W dniu 03 kwietnia 2013 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady przekazane zostały kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XX obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 28 marca 2013 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>