Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     


W dniu 5 lutego 2013 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy przekazała kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XIX obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 28 lutego 2013 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>