Strona Główna>>>

 

Obrady XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

 

     

     


W dniu 28 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XIX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli: Pan Robert Jakubiec Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, który przedłożył Informację w zakresie zadań realizowanych na rzecz rolników w 2013 r., Pan Robert Witos Prezes Zarządu PV Solar Project, który przedłożył Informację dotyczącą zasad działania farm fotowoltaicznych oraz Pan Jan Zegar przedstawiciel firmy „Mosso” w Sielcu, który zapoznał radnych i sołtysów z działalnością firmy.

          Podczas obrad radni przyjęli plany pracy na 2013 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach. Radni przyjęli również  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2013 - 2014.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:

a) zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.;
            b) likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu;
            c) nie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki na rok 2014;
            d) wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Podłączeni_Niewykluczeni.                         Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”.oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>