Strona Główna>>>

 

Zebrania sołeckie

      

      W dniach 20 – 22 lutego 2013 r. na terenie Gminy Leśniowice odbyły się zebrania z mieszkańcami, w których uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy i Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, radni, sołtysi oraz pracownicy odpowiedzialni za współpracę z poszczególnymi sołectwami.

Podczas zebrań mieszkańcy zapoznali się z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Leśniowice, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r. oraz z obowiązkami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Ponadto przedłożone zostały informacje nt.:

1)      możliwości usunięcia pokrycia dachowego wykonanego z materiałów zawierających azbest,

2)      podatków i opłat lokalnych,

3)      planowanych inwestycji na terenie gminy,

4)      poboru i opłat za wodę i ścieki,

5)      prowadzonej reformy oświaty na terenie gminy,

6)      badań profilaktycznych oraz opieki medycznej w niedziele i święta.

 

Mieszkańcy licznie przybyli na zebrania, gdzie chętnie dyskutowali na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inwestycji planowanych do realizacji w 2013 roku i latach najbliższych.

Podczas zebrań pracownicy urzędu rozdali mieszkańcom druki deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pomagali w ich wypełnieniu.

           Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest złożenie powyższej deklaracji do dnia 15 marca 2013r.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>