Strona Główna>>>

 

Szkolenie dla rolników w Rakołupach

      W dniach 18 – 22 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyły się szkolenia dla rolników z terenu gminy Leśniowice pt. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne”. Zostały one w całości sfinansowane ze środków unijnych.
        Szkolenia zostały zorganizowane przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy z Wójtem Gminy Leśniowice.
        Szkolenia odbyły się w systemie dwudniowym: pierwszy dzień obejmował zajęcia stacjonarne, natomiast drugiego dnia rolnicy uczestniczyli w warsztatach praktycznych w gospodarstwie rolnym. Podczas zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, uczestnicy zapoznali się między innymi z:

            1)      zasadami wzajemnej zgodności (cross – compliance),

            2)      zasadami identyfikacji oraz rejestracji zwierząt,

            3)      minimalnymi normami Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska,

            4)      wymaganiami dot. zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin,

            5)      wymaganiami dot. dobrostanu zwierząt.

W całym cyklu czterech szkoleń uczestniczyło 78 rolników z terenu gminy. Po jego ukończeniu wszyscy otrzymali zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe.oprac. Grzegorz Dudczak

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>