Strona Główna>>>

 

Spotkanie podsumowujące w spawie przydomowych oczyszczalni ścieków

      W dniu 15 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości, u których w 2012 r. wykonane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, przedstawiciel producenta urządzeń Pan Grzegorz Domaszewski, wykonawca robót Pan Krzysztof Łuba oraz inspektor nadzoru Pan Adam Hałas. Na spotkaniu omówione zostały koszty w/w przedsięwzięcia i zasady obsługi, konserwacji oraz użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.oprac. Mirosław Kusik


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>