Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie Świąteczno - Noworoczne
W dniu 30 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Świąteczno- Noworoczne.

W uroczystości udział wzięli: Ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pani Elżbieta Dębiec, Pan Mirosław Wesołowski Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes Zarządu PKS w Chełmie, Pan Sławomir Zawiślak Z-ca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie,  Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach, Pani Magdalena Kostecka – Ciesielka Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, Pan Krzysztof Mazurek Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie, Pan Adolf Wituch Prezes Zarządu „Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. w Zamościu, Pan Jan Marcyniuk Prezes Zarządu Chełmskiego Stowarzyszenia Przewoźników Bus, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice wraz z radnymi, sołtysi, dyrektorzy szkół, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic, twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek podległych.

Uroczystość rozpoczęła się jasełkami w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz występem  Pań z Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki”, które zaśpiewały przepiękne kolędy.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał gości i poprosił  ks. Andrzeja Wołoszyna o poprowadzenie wspólnej modlitwy, a następnie wszyscy zebrani podzielili  się opłatkiem.

W dalszej części spotkania Pan Wójt podsumował działalność i zadania realizowane przez gminę w mijającym roku oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Na zakończenie Wójt złożył serdeczne życzenia na nadchodzący Nowy 2014 Rok dziękując za owocną współpracę i wsparcie finansowe lub rzeczowe podejmowanych przez gminę działań wszystkim sponsorom tym obecnym i tym nieobecnym.

Do życzeń dołączyła się także w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana Pani Elżbieta Dębiec przekazując list okolicznościowy na ręce Pana Wójta, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach oraz Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, który przekazał dobrą wiadomość dla Szkoły w Rakołupach, że w najbliższych dniach przekazane zostanie do nich miasteczko ruchu drogowego.

Kolejnym punktem uroczystości był występ Zespołu „FOLK TRIO” z Wojsławic, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic oraz Zespołu Muzycznego z Leśniowic pod kierownictwem Pana Kornela Matczuka, który wystąpił po raz pierwszy z nową wokalistką Klaudią Palczyńską.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze przy wspólnym śpiewaniu zespołów śpiewaczych i uczestników.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone