Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 30 grudnia 2013 r. odbyła się XXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczył Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, który przedłożył "Informację realizowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej".

Radni podczas obrad przyjęli Budżet Gminy Leśniowice na 2014 r., Plan Pracy Rady Gminy oraz Plany Pracy Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej na rok 2014.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.;

  • zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;

  • zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.;       

  • przekazania skargi Wojewody Lubelskiego do Sądu Administracyjnego w Lublinie.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone