Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Narada dyrektorów szkół z terenu gminy Leśniowice
W dniu 17 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół przedłożyli informacje dotyczące podjęcia działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie zimy oraz omówiono  strony internetowe szkół.

Ponadto dyskutowano nad regulaminem wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi szkół w szkołach prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.
         


oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone