Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy
W dniu 12 grudnia 2013 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice. Podczas posiedzeń członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2014 rok oraz  projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto komisje zaopiniowały Plany Pracy na 2014 r.: Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Podczas posiedzeń poszczególne komisje wypracowały również swoje plany pracy na 2014 r. oraz zgłosiły propozycje do Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2014 rok.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone