Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Kierownictwo
W dniu 6 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady przedłożone zostały: Informacja na temat organizacji Spotkania Świąteczno – Noworocznego oraz Informacje z realizacji zadań w roku 2013 poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych urzędu gminy.

Ponadto zatwierdzone zostały plany pracy na 2014 r. jednostek organizacyjnych tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach.

Wypracowano również materiały na obrady sesji zaplanowane na dzień 12 listopada 2013 r.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone