Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja we Lwowie
W dniu 28 listopada 2013 r. we Lwowie na Ukrainie odbyła się konferencja pn. "Transgraniczna kapitalizacja" zorganizowana przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, w której udział wzięły 2-3 osobowe zespoły z każdego zakontraktowanego w ramach programu projektu z terenu Polski, Ukrainy i Białorusi. Nasz projekt pn. „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 reprezentowała Pani Maria Sadurska.-Kierownik projektu ze strony lidera (Gmina Leśniowice), specjalista d/s promocji i szkoleń Helena Nowosadzka (Stowarzyszenie Lokalna Grupa "Działania Ziemi Chełmskiej") oraz Sergiej Sołomjaniuk – Kierownik projektu ze strony partnera z Ukrainy (Gmina Huszcza). Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja zakontraktowanych projektów. Odbyła się giełda wybranych projektów transgranicznych, która była okazją do bezpośredniego kontaktu z partnerami wdrażającymi wspólne projekty. Zostały także zorganizowane dyskusje panelowe w grupach tematycznych, moderowane przez ekspertów zewnętrznych. Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach realizowanych projektów.

 


oprac. Helena Nowosadzka
specjalista ds. promocji i szkoleń

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone