Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich

W dniu 25 listopada 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sarniaku odbyło się uroczyste zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. W zebraniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Pan Janusz Domański Radny Rady Gminy Leśniowice, Pan Janusz Pyc sołtys sołectwa Sarniak, członkinie KGW oraz sympatycy Koła.

Spotkanie rozpoczęła Pani Czesława Dolecka przewodnicząca KGW, która powitała wszystkich przybyłych gości i przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczyła utkane przez siebie gobeliny z koniczynką Polskiego Stronnictwa Ludowego  jeden dla Wójta, drugi dla Prezesa Zarządu Powiatowego PSL Pana Piotra Deniszczuka oraz podziękowała wszystkim za owocną współpracę i udzielane wsparcie, a także poinformowała wszystkich zebranych, że w związku z jej wiekiem i zdrowiem chciałaby zrezygnować z funkcji przewodniczącej przekazując pałeczkę młodszemu pokoleniu. Obecne członkinie Koła po dłuższych obradach uszanowały decyzję Pani Czesi i wybrały nową przewodniczącą, którą została Pani Jadwiga Łazowska, a wiceprzewodniczącą została Pani Jadwiga Domańska. Przybyli na spotkanie gości podziękowali Pani Doleckiej za wieloletnie pełnienie funkcji przewodniczącej i pełne zaangażowanie na rzecz działalności Koła Gospodyń wręczając list gratulacyjny i upominek. Gratulacje zostały także złożone nowo wybranym Paniom. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone