Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Jubileusz XX-lecia Świetlicy Wiejskiej w Rakołupach


W dniu 22 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbył się  Jubileusz XX – lecia Świetlicy Wiejskiej w Rakołupach. W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach wraz z gronem pedagogicznym, radni, sołtysi, Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” na czele z kierownikiem Panią Bożeną Czerniej, instruktorzy gry na instrumentach, dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia, teatralne, taneczne, plastyczne, rodzice oraz okoliczni mieszkańcy.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy, który powitał wszystkich przybyłych gości, a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie. Na zakończenie wystąpienia podziękował Pani Bożenie Czerniej wieloletniej instruktor świetlicy w Rakołupach za trud włożony w działalność świetlicy, za jej prowadzenie oraz za współpracę z władzami gminy, Samorządowym Ośrodkiem Kultury, a także Szkołą Podstawową w Rakołupach wręczając kwiaty i słodki upominek.

W dalszej części spotkania Pani Bożena omówiła działania podejmowane przez Świetlicę w ciągu tych dwudziestu lat istnienia. Na zakończenie podziękowała tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej działalności. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, w której jako pierwsi wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach pod kierunkiem Pani Barbary Sałackiej i Pani Bożeny Czerniej z widowiskiem ludowym pt. „Wiejska rodzina”. Jako drugi zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup. Na zakończenie części artystycznej wystąpiły uczennice ze Szkoły w Rakołupach wykonując piosenki ludowe.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze i było chwilą refleksji i wspomnień przybyłych gości.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone