Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie partnerów projektu
W dniu 20 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W spotkaniu uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt GMiny Leśniowice oraz personel zaangażowany w realizację działań projektowych. Spotkanie prowadziła Pani Maria Sadurska, koordynator projektu ze strony lidera. Na spotkaniu zostały omówione sprawozdania z realizacji działań od początku projektu, tj. od 2 sierpnia do 2 listopada 2013 roku. Przeanalizowano propozycje wprowadzenia zmian w budżecie projektu z powstałych po przetargach oszczędności. Zaoszczędzone fundusze planowane są na realizację zadań nieujętych w budżecie, a niezbędnych do realizacji projektu.


oprac. Helena Nowosadzka
specjalista ds. promocji i szkoleń

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone