Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 18 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Wójt przekazał  kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XXV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 12 listopada 2013 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto zgłoszono propozycje do Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice oraz  stałych komisji Rady Gminy Leśniowice na rok 2014.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone