Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

„Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową”
połączone z uroczystym oddaniem placu przy Świetlicy
w HorodyskuW dniu 17 listopada 2013 r. w świetlicy w Horodysku odbyły się VII Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową połączone z uroczystym odbiorem prac przy świetlicy w Horodysku, która mieści się w budynku z 1907 roku i została przywrócona do dawnej świetności dzięki współpracy władz Gminy Leśniowice i Firmy Chevron. Budynek zyskał nową elewację, system ogrzewania, nowe podłogi. Uporządkowany został teren wokół budynku, gdzie latem będą mogły odbywać się imprezy plenerowe, zbudowano nowy podjazd i parking oraz plac zabaw dla dzieci. Renowacja świetlicy oraz otaczającego ją terenu została przeprowadzona dzięki dotacji Firmy Chevron.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Pan Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pani Elżbieta Prus Kierownik Filii w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Firmy Chevron Polska na czele z Panem Johnem Claussenem Country Managerem, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pani Małgorzata Sapiecha Wójt Gminy Kraśniczyn, Pan Jacek Semeniuk Wójt Gminy Wojsławice, Pani Magdalena Kostecka – Ciesielka z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, Pan Waldemar Szynal Prezes Zarządu PKS w Chełmie, ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pan Adam Hałas inspektor nadzoru robót, Pan Franciszek Dobruk projektant, Pan Krzysztof Mioduchowski wykonawca robót przy świetlicy w Horodysku, radni, sołtysi, zespoły śpiewacze z terenu gminy, twórcy ludowi, sympatycy folkloru i tradycji ludowych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się przeniesieniem z kościoła w Rakołupach figurki Matki Boskiej Fatimskiej do kapliczki w Horodysku. Po krótkiej modlitwie wszyscy goście przenieśli się do świetlicy. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który powitał wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu podkreślił tradycję organizacji Rakołupskich Spotkań z Kulturą i Sztuką Ludową, a także pozytywną współpracę naszej gminy z firmą Chevron Polska oraz Urzędem Marszałkowskim. Wierzę, że świetlica będzie dobrze służyć mieszkańcom Horodyska i okolicznych miejscowości. Wspólnie z Firmą Chevron udało nam się stworzyć miejsce, które spełnia wiele potrzeb i może stać się centrum integracyjnym lokalnej społeczności  – powiedział Wójt podczas spotkania. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył symboliczne statuetki i listy gratulacyjne za owocną współpracę i wkład w rozwój gminy Panu Johnowi Claussenowi z Firmy Chevron oraz Panu Sławomirowi Sosnowskiemu Wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego. Głos zabrali także zaproszeni goście Pan Sławomir Sosnowski oraz w imieniu Starosty Chełmskiego Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego.  

Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach pod kierunkiem Pani Barbary Szałackiej, Pani Bożeny Czerniej oraz przy akompaniamencie Pana Mariusza Pruszkowskiego zaprezentowali kilka utworów o tematyce ludowej.

Kolejnym punktem programu była informacja Firmy Chevron z przebiegu poszukiwania gazu łupkowego na terenie gminy Leśniowice oraz dalszych planów w tym zakresie. Przedstawiciele Chevronu omówili szczegółowo jakie prace zostały wykonane do chwili obecnej i jakie czynności będą podejmowane w najbliższym czasie. John Claussen, Country Manager Chevron Polska powiedział, że współpraca ze społecznością Horodyska i Rakołup układa się doskonale od momentu rozpoczęcia wiercenia poszukiwawczego w 2011 roku. Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom oraz lokalnym władzom za wsparcie dla naszej inwestycjiW ciągu tych kilku lat prowadzenia poszukiwań gazu ziemnego z łupków w Horodysku dobrze się poznaliśmy i mogę nawet powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy. Wszędzie tam, gdzie prowadzimy prace poszukiwawcze, współpracujemy ze społecznościami. Wspólnie rozpoznajemy potrzeby i planujemy inwestycje społeczne. Staramy się zatrudniać lokalnych pracowników oraz korzystać z usług lokalnych firm. 

W dalszej części spotkania odbyła się część artystyczna z udziałem zespołów śpiewaczych z terenu gminy: Rakołupianki, Sielanki i Kumowianki oraz Zespołu Bokoryna z Żalina, gm. Ruda Huta. Podczas uroczystości odbyły się również konkursy sprawnościowe na darcie pierza oraz ubijanie piany, które organizowane były przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Podczas spotkania nie zabrakło także prac twórców ludowych z naszej gminy, tj.: rzeźby Pana Stanisława Kosiarza, tkactwa i ciasta Pań z KGW w Sarniaku, kompozycji kwiatowych Pani Marii Tołysz, biżuterii Pani Haliny Skowron, obrazów z haftu krzyżykowego Pani Marii Nowosad, kwiatów z bibuły Pani Wiesławy Gnida, robótek szydełkowych Pani Marii Dziedzic oraz ciasta Pani Elżbiety Łuczkiewicz.

 


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone