Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 12 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się XXV sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, podczas której radni zapoznali się Informacją Starosty Chełmskiego w sprawie realizacji przebudowy chodnika w Majdanie Leśniowskim oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych z uwzględnieniem zgłaszanych wniosków, którą przedłożył Pan Ireneusz Krasowski z Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie.

Podczas obrad radni wypracowali również stanowisko Rady Gminy Leśniowice w sprawie oświaty.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:

  • przystąpienia Gminy Leśniowice do projektu partnerskiego pod nazwą „Turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego”;
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2014;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014;
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśniowice na 2014 rok.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone