Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Obchody Święta Niepodległości
W dniu 11 listopada 2013 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim, Rakołupach i Majdanie Leśniowskim. W kościele w Kumowie Plebańskim odbyła się także część artystyczna, którą przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierunkiem Pani Agnieszki Rosochackiej i Pani Ewy Radzięciak - Kowalczuk.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku na placu zgromadzeń w Leśniowicach. W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Ireneusz Krasowski w imieniu Starosty Chełmskiego Pana Pawła Ciechana, ks. Jacenty Sołtys Proboszcz Parafii w Majdanie Leśniowskim, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice,  Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, kombatanci, strażacy ochotnicy na czele z Komendantem Gminnym Panem Ryszardem Bukiem, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczął Pan Jarosław Smalej, który prowadził Gminne Obchody Święta Niepodległości. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach, Publicznego Gimnazjum w Sielcu i szkół podstawowych w Leśniowicach, Rakołupach, Teresinie oraz odśpiewano hymn narodowy.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie okolicznościowe Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, w którym podkreślił, że 11 Listopada to symbol miłości ojczyzny, symbol wiary, walki o wolność i symbol zwycięstwa oraz podziękował za tak liczne przybycie na Gminne Obchody Święta Niepodległości, a także za wywieszone flagi.

Po wystąpieniu wójta Pan Jarosław Smalej odczytał uroczysty Apel Poległych, podczas którego rozlegał się dźwięk werbla. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku. Jako pierwsza w imieniu społeczności wieniec złożyła delegacja władz gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Stefanem Prokopem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jako druga wieniec złożyła delegacja Powiatu Chełmskiego na czele z Panem Ireneuszem Krasowskim. Przed pomnikiem symboliczne znicze zapaliły delegacje ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum. Uroczystość swoim występem uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierunkiem Pana Feliksa Suchory.

Gminne Obchody Święta Niepodległości zakończył montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Teresinie pod kierownictwem Pani Diany Cichockiej.

Na zakończenie Pan Jarosław Smalej  podziękował wszystkim obecnym za udział w tak ważnej dla wszystkich Polaków uroczystości.

oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone