Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór inwestycji w miejscowości SielecW dniu 7 listopada 2013 r. komisja w składzie Pan Mirosław Kusik, Pan Adam Dargrel oraz Pan Grzegorz Dudczak przy udziale Pana Adama Hałasa - inspektora nadzoru oraz Pana Krzysztofa Mioduchowskiego - wykonawcy dokonała odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec”. W ramach robót wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiowa, wykonano malowanie oraz remont instalacji elektrycznej.

W ramach zawartej umowy świetlicę wyposażono w stoliki i krzesła, stół do tenisa stołowego oraz do gry w piłkarzyki.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu wartość inwestycji wyniosła 37 988,30 zł i została zrealizowana w okresie od 27.09.2013 r do 22.10.2013 r.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków finansowych pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Remontowo Budowlany i Stolarski Krzysztof Mioduchowski, ul. I Armii W.P. 33/21, 22-100 Chełm.


oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone