Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu

W dniu 4 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Wójt przekazał  kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XXIV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 29 października 2013 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto podczas posiedzenia przedłożone zostały: Informacja z podejmowanych działań dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz Informacje z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych za III kwartały oraz planowane wydatki w IV kwartale 2013 r. z wyszczególnienie zadań własnych i zleconych: GOPS, SOK, GZK, GKRPA. Wypracowano również materiały na obrady sesji zaplanowane na dzień 12 listopada 2013 r.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone