Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie w sprawie zajęć tanecznych dla dzieci

W dniu 30 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się spotkanie w sprawie zajęć tanecznych dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli Pan Wisław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Eliza Matczuk prowadząca zajęcia, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, dzieci chętne do nauki tańca oraz ich rodzice.

       Podczas spotkania ustalono, że zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w dwóch grupach: kl. 0 – III – godz. 1600 – 1700; kl. IV – VI – godz. 1700 - 1800.

Pierwsze zajęcia disco dance i dance show odbędą się już 4 listopada w Szkole Podstawowej w Leśniowicach.

Zebranie organizacyjne z rodzicami w sprawie odpłatności za zajęcia taneczne odbędzie się 6 listopada 2013 r. o godz. 1700.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z terenu gminy Leśniowice.

oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone