Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Ślubowanie klasy I w SP Rakołupy

W dniu 30 października  2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu dzieci z klasy pierwszej, którą przygotowały pod opieką wychowawczyni Pani Małgorzaty Kraczkowskiej. Następnie pierwszaki przeszły test na ucznia oraz złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając sumiennie wykonywać swoje obowiązki i dbać o dobre imię szkoły.

Tegorocznymi pierwszoklasistami Szkoły Podstawowej w Rakołupach zostali:
        •    Renata Kogut
        •    Karolina Stećko
        •    Jonatan Kamiński
        •    Maja Kraczkowska
        •    Mikołaj Kraczkowski

Po ślubowaniu głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu, którzy życzyli uczniom wybitnych osiągnięć w nauce i sporcie, a nauczycielom i rodzicom satysfakcji i zadowolenia z dzieci. Następnie wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone