Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Seminarium za namiW dniu 24 października 2013 r. w Chełmie odbyło się seminarium oficjalnie rozpoczynające projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, Stanisław Adamiak, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie, Walery Furmaniuk, wiceprzewodniczący Rady Rejonowej w Lubomlu, przedstawiciele samorządów, mediów, straży granicznej i branży turystycznej.

Seminarium otworzył Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice, będącej liderem projektu. Następnie głos zabrał wiceminister Marceli Niezgoda, który gratulował gminom i ich mieszkańcom sukcesu, jakim było pozyskanie funduszy na realizację projektu i podkreślał potrzebę zacieśnienia współpracy polsko-ukraińskiej. Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk przekonywał, że projekt jest niezwykle ważny, bo turystyka na pograniczu ma szansę stać się silną gałęzią gospodarki, a Walery Furmaniuk wyraził nadzieję, że realizacja wspólnego projektu pozwoli nie tylko na rozwiązanie lokalnych problemów w dziedzinie turystyki, ale także przyczyni się do zbliżenia samorządowców i mieszkańców rejonów przygranicznych.

Następnie uczestnicy seminarium zapoznali się z założeniami projektu, które zaprezentowała kierownik projektu Maria Sadurska, walorami przyrodniczymi i kulturowymi gmin realizujących projekt oraz pomysłami na rozwój turystyki na ich terenie.

„Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym”, to jeden z największych projektów realizowanych przez samorządy w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Jego wartość to blisko 12 mln złotych, z czego 90 proc. stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt realizują gminy: Leśniowice (lider projektu), Dorohusk, Wojsławice, Żmudź, Huszcza (Ukraina) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. W ramach projektu zmodernizowane zostaną zalewy Maczuły w gminie Leśniowice, Dębowy Las w Żmudzi, Husynne w Dorohusku, zbiornik w Wojsławicach i jezioro Huszczańskie na Ukrainie. Wybudowane zostaną drogi dojazdowe do zbiorników, ścieżki rowerowe, chodniki, wieże widokowe, a nad wodą plaże, pomosty i place zabaw. W Kumowie Plebańskim powstanie „Dom Spotkań na pograniczu kultur”, w którym odbywać się będą polsko-ukraińskie warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, wspólne biesiady i plenery malarskie W każdej z gmin, po zrealizowaniu części inwestycyjnej projektu,  LGD Ziemi Chełmskiej zorganizuje plenerowe imprezy integrujące mieszkańców gmin po obu stronach Bugu.

Czwartkowe seminarium oficjalnie rozpoczęło projekt, ale jego realizacja trwa już od sierpnia. Gmina Dorohusk już buduje drogę w Zanowiniu prowadzącą do zalewu Husynne, gmina Leśniowice będąca liderem projektu, rozstrzygnęła przetarg na budowę Domu Spotkań w Kumowie, gmina Żmudź rozstrzygnęła przetarg na  inwestycję nad zalewem Dębowy Las, a ukraińska Huszcza przygotowuje dokumentację techniczną inwestycji nad jeziorem Huszczańskim. Projekt będzie realizowany do lipca 2015 roku.


oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone