Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Kierownictwo

W dniu 22 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Wójt Gminy oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Podczas narady wypracowane zostały materiały na posiedzenia stałych komisji oraz obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na 29 października br.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzednich narad oraz sprawy bieżące urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone