Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

"Tacy Sami - Rakołupskie spotkania z pasjami"
   W dniu 19 października 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rakołupach odbyły się warsztaty integracyjne pn. "Tacy Sami – Rakołupskie spotkania z pasjami” prezentujące kulturę polską i kulturę romską. W warsztatach uczestniczyły panie z grupy „GAMBIDOK”, panie z Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki”, dzieci z Zespołu „Raki” oraz dzieci uczęszczające na warsztaty plastyczne, a także uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakołupach, rodzice, przedstawiciele środowisk romskich oraz okoliczni mieszkańcy. Na spotkanie przybył także Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który aktywnie uczestniczył w warsztatch. Projekt realizowany był w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych ,,Polska dla wszystkich”.

oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone