Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

XIV Kongres Gmin Wiejskich RP w Serocku

W dniach 15-16 października 2013 r. w Serocku odbył się XIV Kongres Gmin Wiejskich RP.

W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad 800 samorządowców, przedstawicieli rządu, parlamentu, mediów, instytucji i firm współpracujących z gminami wiejskimi. Gminę naszą reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, a ponadto z powiatu chełmskiego uczestniczyli: Pan Andrzej Chrząstowski Wójt Gminy Wierzbica oraz Pan Lucjan Piotrowski Zastępca Wójta Gminy Chełm. W pierwszym dniu Kongresu odbyło się osiem debat, z których stanowiska, opinie, rekomendacje zostały zaprezentowane drugiego dnia Kongresu na sesji plenarnej. W debatach zostały poruszone także tematy dotyczące realizacji bieżących zadań: oświatowych, związanych z gospodarką odpadami, a także sprawy inwestycji w odnawialne źródła energii i kontroli zarządczej w gminach. W drugim dniu oprócz wystąpienia gości nastąpiła prezentacja i dyskusja nad wypracowanymi stanowiskami z dnia pierwszego.  W dyskusji nad stanowiskiem oświaty głos zabrał Wiesław Radzięciak, który nie zgodził się z zaprezentowanym stanowiskiem Pana Marka Olszewskiego. Uznał je za bardzo delikatne i podkreślił, że już 14 lat dyskutujemy na Kongresie o oświacie, a do dnia dzisiejszego Rząd i Minister Edukacji Narodowej nie wiele w tym zakresie zrobili. Kongres zakończył się przyjęciem stanowisk.

Relacja z XIV Kongresu Gmin Wiejskich: http://www.kongresjst.pl/?m=6

Treść wystąpienia na kongresie >>>


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone