Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka


W dniu 11 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, Pan Edward Jabłoński sołtys sołectwa Teresin, dyrektorzy szkół wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi oraz pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice i jednostek podległych.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Wójta Gminy wszystkich uczestników i przedstawieniem pracowników gminy. Następnie każdy z dyrektorów przedstawił swoje grono pedagogiczne i pracowników obsługi. W dalszej części spotkania Wójt wygłosił okolicznościowe przemówienie składając gronu pedagogicznemu najlepsze życzenia z okazji ich święta. Głos zabrała także  Prezes Stowarzyszenia dołączając się do życzeń. Ponadto wręczyła dwóm dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody Zarządu Stowarzyszenia. W dalszej części nagrody zasłużonym nauczycielom oraz obsłudze, wręczyli dyrektorzy szkół. Po zakończeniu części oficjalnej wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek, który odbył się na łonie natury, przy ognisku. Nie zabrakło także atrakcji dodatkowych jaką był konkurs „Rzut ziemniakiem do kosza” oraz konkurs „Ziemniaczane wariacje” zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze, przy akompaniamencie zespołu muzycznego z Wojsławic.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone